REGULAMIN FORUM
#1
REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO www.zastrzel.pl§1 Postanowienia ogólne i definicje
1. Rejestrując się na forum www.zastrzel.pl akceptujesz niniejszy Regulamin oraz gwarantujesz jego przestrzeganie, jednocześnie wraz z pierwszym tematem/postem zdajesz sobie sprawę z konsekwencji jego złamania.
2. Korzystanie z Forum w sposób czynny lub bierny oznacza akceptację Regulaminu.

3. Forum przeznaczone jest dla osób, które: ukończyły lat 13 i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub, w razie potrzeby, wyznaczonego opiekuna prawnego, który wyraził stosowną zgodę.

4. Administrator Forum – podmiot posiadający największe uprawnienia na Forum, odpowiedzialny za zgodne z obowiązującym prawem funkcjonowanie Forum, utrzymywanie systemu informatycznego i Forum w odpowiednim stanie technicznym.

5. Moderator Forum – osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i ładu na Forum oraz za zgodność treści obecnych na Forum z Regulaminem.

6. Użytkownicy Forum dzielą się na:
Użytkowników biernych, czyli takich, którzy z różnych powodów nie dokonali pełnej rejestracji w systemie Forum, zaakceptowali Regulamin i nabyli prawo do korzystania z niektórych funkcji Forum, w szczególności do przeglądania/czytania wydzielonej przez Administratora treści.
Użytkowników czynnych, czyli takich, którzy dokonali kompletnej rejestracji w systemie Forum, zaakceptowali Regulamin i nabyli prawo do korzystania ze wszystkich funkcji i działów Forum, w szczególności posiadania i używania Konta Użytkownika.

7. Konto Użytkownika - wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Forum opisana unikalnymi: loginem i hasłem wraz z przekazanymi podczas rejestracji pozostałymi danymi identyfikacyjnymi. Konto Użytkownika składa się z profilu i wizerunku, np. zawierającego Avatar, Sygnaturę, Rangę oraz inne dane. Na Koncie Użytkownika można dobrowolnie umieścić również inne dane, np. krótki opis dotyczący Użytkownika.

8. Avatar – grafika wyświetlana obok identyfikatora Użytkownika, wprowadzona przez Użytkownika czynnego, o wymiarach i rozmiarze pliku ustalanym przez Administratora Forum.

9. Wpis - jednorazowa wypowiedź odnosząca się do wybranego tematu.

10. Sygnatura – podpis tekstowy wyświetlany pod wpisem.

11. Ranga – wskaźnik ujawniający posiadaną grupę przez danego Użytkownika na forum. Opis wszystkich grup na forum www.zastrzel.pl

12. Odznaka – wskaźnik ujawniający ilość dokonanych przez Użytkownika czynnego wpisów, oraz innych czynności na forum.

13. Ban – stała lub czasowa blokada dostępu do Forum konkretnego Użytkownika czynnego lub biernego albo adresu IP konkretnego komputera, nakładana przez Administratora Forum lub Moderatora Forum za udowodnione notoryczne naruszanie Regulaminu.

14. Ostrzeżenie – kara umowna za jednorazowe naruszenie Regulaminu nakładana przez Administratora Forum lub Moderatora Forum.

15. Prywatna wiadomość (PW) – każda jednorazowa wiadomość, którą Użytkownik czynny może przesłać innemu Użytkownikowi czynnemu za pośrednictwem Forum, pod warunkiem, że adresat (Użytkownik czynny) nie zastrzegł prywatności swojego adresu
e-mail.

16. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie treści i danych Forum lub jego składników bez pisemnej zgody Administratora – jest bezwarunkowo zabronione.


§2 Odpłatność za korzystanie z Forum:
1. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.


§3 Rejestracja:
1. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia jednego Konta Użytkownika. Każde kolejne konto, z wyłączeniem zasad odwołania od nałożonych kar i banów będzie traktowane jako multikonto i niezwłocznie banowane permanentnie.
2. Użytkownik czynny ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie, po otrzymaniu takiego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@www.zastrzel.pl , konto zostanie niezwłocznie przez Administratora Forum usunięte:

a. Jednakże osoby posiadające status - Zbanowany, bądź posiadają grupę "Wilczy Bilet", nie mają możliwości usunięcia konta z forum.
3. W procesie rejestracji Użytkownik bierny proszony jest o:
a. podanie wybranego Identyfikatora Użytkownika („Nazwa wyświetlana”),
b. podanie adresu e-mail,
c. podanie i potwierdzenie unikalnego hasła,
d. odpowiedź na pytanie rejestracyjne,
e. wprowadzenie unikalnego kodu bezpieczeństwa.
Pomyślne zakończenie procesu rejestracji powoduje zmianę statusu Guest na Użytkownika.
4. Forum umożliwia zmianę hasła przez Użytkownika w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu.
5. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Użytkownik dokonując pełnej rejestracji, celem zmiany statusu do Użytkownika czynnego ma możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Administratora w celach marketingowych podanych danych oraz otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania i zmian na Forum, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Użytkownikowi przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), np. do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora.

§4 Postanowienia ogólne:
a. Dotyczące całego forum:
1. Zakazuje się umieszczania na forum wszelkiego rodzaju plików i treści erotycznych / pornograficznych, rasistowskich, obrażających czyjąś godność religijną, bądź wulgarnych. (w przypadku pracy twórczej należy poinformować w temacie, że jego treść jest przeznaczona dla osób, które posiadają 18+ lat).
2. Wszelkie przejawy chamstwa, nietaktu, braku kultury, fałszywych oszczerstw, szantażu, prześladowania, będą surowo karane i zwalczane.
3. Zakazuje się wszelkiego rodzaju spamowania, floodowania, wymuszania i prowokowania.
4. Zakazuje się prowadzenia prywatnych wojen bez żadnego powodu. W przypadku takowej sytuacji ukarane zostaną obie strony.

5. Uporczywe narzucanie zdania na temat swoich poglądów, wyznań, seksualności, ideologii itp. karane będzie warnem bądź blokadą, jako "treści niewłaściwe".
6. Nie będziemy tolerować analfabetyzmu. Nie chodzi tu o spektakularne błędy ortograficzne, lecz skrajne przypadki. Post ma być w miarę czytelny i zrozumiały. Zdania oraz nazwy własne pisane z wielkiej litery, ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami po nich (a nie przed nimi). Jeśli ktoś chce pisać posty bez polskich znaków diaktrycznych, to nie stanowi to żadnego problemu, lecz zasady ortografii i interpunkcji nadal obowiązują. Należy również być konsekwentnym.
7. Korzystając z forum dbaj o logikę, estetykę i spójność Twoich wypowiedzi!
8. Nabijanie punktów reputacji będzie karane ich zminusowaniem na zasadzie -25p. za każdy taki wybryk.
9. Użytkownik czynny ma prawo do umieszczania linków do stron zewnętrznych wobec Forum w działach i miejscach do tego przeznaczonych.
10. Rozprowadzanie wszelkiego rodzaju warez'ów za pomocą tego forum jest zabronione (sygnatury, tematy do oceny z forami o takiej tematyce, posty) i grozi otrzymaniem bana.


b. Dotyczące Tematów i postów:
1. Tematy, których treść jest niezgodna z tematyką danego działu zostaną przeniesione w odpowiednie miejsce lub usunięte (przeniesione do kosza).
2. Tematy podwójne (zdoublowane) będą przenoszone do archiwum.
3. Nazwa tematu powinna świadczyć o jego zawartości.
4. Bezsensowne posty (np. w podaniu "jestem na tak") bez podania 3 argumentów za decyzją będą nagradzane warnem.

- Wyjątkiem jest post w podaniu, który zawiera zawartość merytoryczną.
5. Wypowiadanie się w swoich podaniach jest zabronione (od tego jest opcja edytuj).
6. Niedozwolone jest zwracanie uwagi innym użytkownikom, że złamali regulamin (oczywiście mowa o poście jedynie z taką treścią, jako dodatek jest to dozwolone). Od tego jest funkcja "Zgłoś post do moderatora" znajdująca się przy każdym poście.
7. Zabrania się składania podań na jakikolwiek organ forum z aktywnymi ostrzeżeniami na koncie - nie obejmuje to jednak rang dotyczących serwerów.
8. Odświeżanie tematów poprzez napisanie jednego postu pod drugim przez tego samego użytkownika dozwolone jest po upływie 24h. - Pisanie dużej ilości postów w krótkich odstępach czasu traktowane jest jako SPAM ( nie dotyczy to tematów z głosowaniami na serwery oraz działu OffTopic ). Dozwolone jest jednak pisanie kolejnych postów tego samego użytkownika, po innych rozmówcach.
9. Zabrania się wypowiadania w skargach osobom, których dana skarga nie dotyczy. Mogą się wypowiadać: składający skargę, oskarżony, ewentualni świadkowie oraz wyższa administracja danego serwera.
10. Moderatorzy i Administratorzy mają prawo do zamknięcia tematu w przypadku gdy jego autor dowiedział się tego, czego chciał, lub dyskusja odbiega od początkowych założeń.

c. Dotyczące profilu użytkownika:
1. Zabrania się aktywnego użytkowania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę.
2. Sygnatura musi zawierać daną liczbę grafik wyznaczonych przez przywilej grupy oraz mieć odpowiednią wielkość.
3. Każdy gracz, który posiada jakąkolwiek rangę funkcyjną na forum(od "Admin serwera" zwyż) nie ma prawa posiadać rangi wyższej od Admina serwera na innym forum. Grozi to utratą rangi tutaj oraz przekazujemy informację do strony przeciwnej.
4. Zakazuje się wstawiania obraźliwych klipów wideo / gifów.

d. Wykorzystywanie bota do reklam w podaniach na które reklamy są potrzebne jest zabronione. Automatycznie podanie zostanie odrzucone.
     

§5 Statusy:

1. Wszelkie statusy zawierające ofertę wymiany punktami reputacji będą usuwane.

2. Zakaz reklamowania innych stron/portali/for/kanałów etc. Dotyczy to zarówno samych nazw, linków, jak i obrazków/zdjęć.

3. Notoryczne spamowanie tym samym statusem lub nagminne pisanie, w małych odstępach czasowych nowego statusu jest zabronione.

4. Umieszczenie w ciągu 24 h, 3 (słownie: trzech) takich samych lub podobnych statusów tj: zawierających tą samą lub podobną treść (różniące się jedną literką, znakiem interpunkcyjnym, czy też zmienioną kolejnością), a także mające na celu to samo przesłanie będą traktowane jako spam.

5. Umieszczanie reflinków w statusach jest zabronione.

6. Zabroniony jest wszelkiego rodzaju hating, wyzwiska, obrazy. Dotyczy to również linków, jak i obrazków/zdjęć.

7. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia statusów użytkownika bez podania przyczyny.

8. W statusach dozwolone jest umieszczenie linków, jeśli nie łamią Regulaminu Globalnego, przyjętych zasad i zwyczajów panujących na forum oraz nie godzą w dobre obyczaje i uczucia Użytkowników.

9. Uwaga! Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia statusu, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że łamie zasady regulaminów, zwyczajów lub prowadzi do treści nieodpowiednich BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
§6 Bany:
1. Zablokowanie dostępu do forum odbywa się poprzez nałożenie bana na nick, IP lub i jedno i drugie.
2. Osoba, która ma bana nie może przeglądać Forum.
3. O zablokowaniu dostępu dla użytkownika decyduje Administrator po ewentualnej konsultacji z Moderatorami .
4. Po otrzymaniu bana osoba ma 3 dni na logiczne wyjaśnienie sytuacji w przypadku gdy zaszło jakieś nieporozumienie. Po tym czasie ban jest ostateczny i nie podlega dyskusji ani tym bardziej negocjacji ze strony innych użytkowników.
5. Osoba, która po raz trzeci złamie regulamin zostaje wyrzucona z Forum.
6. Osoba, która zostaje wyrzucona przynależy do grupy: "Zbanowani".
7. Alternatywą bana (lżejszą wersja) jest forma nadzoru nad daną osobą, polegająca na potrzebie zatwierdzania wszystkich jej postów przez moderatora lub nadanie " Wilczego biletu " z ograniczeniem przeglądania / moderowania forum.&7 Taryfikator ostrzeżeń:
1. Rejestr nałożonych ostrzeżeń prowadzi Administrator Forum. Użytkownik czynny ma prawo do sprawdzenia ilość nałożonych mu ostrzeżeń w swoim profilu.
2. Administrator Forum ma prawo do nałożenia w indywidualnym i uzasadnionym przypadku Bana czasowego lub bezterminowego, np. za wielokrotne lub poważne naruszenie regulaminu Forum.

3. Wykupienie warna możliwe jest miesiąc po czasie jego otrzymania.§8 Postanowienia końcowe:
1. Administracja zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby system Forum działał w sposób ciągły i bezawaryjny.
2. Forum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Użytkownicy Forum zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Forum albo podczas logowania na Konto Użytkownika i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu, co wiąże się z usunięciem istniejącego konta Użytkownika oraz zablokowaniem dostępu do większości treści i funkcji Forum (prócz jego przeglądania) w przypadku odrzucenia nowego Regulaminu.
3. W sprawach uwag, komentarzy i działań dotyczących funkcjonowania Forum prosimy o kontakt z właścicielem strony.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie głównej Forum.

5. Nękanie oraz groźby w stronę innego użytkownika forum, podchodzą pod odpowiedzialność karną (blokada permanentna na forum + udostępnienie danych osobowych organom ścigania).

6. Notoryczne spamowanie zgłoszeniami niemającymi podstaw do ingerencji administracji, będą karane ostrzeżeniami.


Podobne wątki…
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  REGULAMIN SERWERA punisheR. 0 365 11-12-2023, 10:33
Ostatni post: punisheR.